Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος: Καταγγέλει παράνομες στειρώσεις στο Καταφύγιο Χαλκίδας από ξένους κτηνιάτρους


Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος απέστειλε καταγγελία στην Δ. Κτηνιατρικής Χαλκίδας, κάνοντας λόγο για παράνομες στειρώσεις δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, έπειτα από το δημοσίευμα του dogw0rld.blogspot.gr σχετικά με την πραγματοποίηση στειρώσεων από Άγγλους εθελοντές στο καταφύγιο Χαλκίδας.Ακολουθεί η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ 

Αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα (http://dogw0rld.blogspot.gr/2013/ 04/blog-post_6335.html?spref=fb) και περιήλθε εις γνώσιν μας ότι στο χώρο του Καταφυγίου Χαλκίδος το χρονικό διάστημα από 16 – 18 Απριλίου 2013 θα διενεργηθούν κτηνιατρικές πράξεις στείρωσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων από αλλοδαπούς (Άγγλους) κτηνίατρους με κόστος έως € 20 ανάλογα με την περίπτωση.  

Όπως θα γνωρίζετε, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012, αλλοδαποί κτηνίατροι που έχουν την υπηκοότητα ενός εκ των κρατών μελών της Ε.Ε. μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν στειρώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις νόμιμης ασκήσεως του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία.


Στην υπό κρίση περίπτωση πρέπει να ελέγξετε ως έχοντες την αποκλειστική αρμοδιότητα τα κατωτέρω:
  1. Εάν ο συγκεκριμένος χώρος (Καταφύγιο Χαλκίδος) διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείου μικρών ζώων σύμφωνα με τον νόμο 604/1977 (άρθρα 1,2,4) και το Προεδρικό Διάταγμα 463/1978, ώστε να διενεργηθούν οι ανωτέρω κτηνιατρικές πράξεις.
  2. Εάν, ως απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7 του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010 και την παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 165261/ΙΑ΄/2010 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Παιδείας – Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων, οι αλλοδαποί κτηνίατροι έχουν υποβάλει αίτηση και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και των εγγράφων που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους κατάσταση προς το ΓΕΩΤΕΕ και εάν το ΓΕΩΤΕΕ έχει χορηγήσει άδεια προσωρινής και περιστασιακής παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών.
  3. Εάν αποδεικνύουν οι αλλοδαποί κτηνίατροι με έγγραφα την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας (άρθρο 52 ΠΔ 38/2010).
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Πληρεξούσιος δικηγόρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου είναι ο Χρήστος Ηλιού του Ηλία, δικηγόρος Αθηνών, ΑΜΔΣΑ18205 (Σκουφά 47-49, Τηλ: 2103600772, 2103614095).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να διεξάγετε έρευνα σχετικώς με τα ανωτέρω και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες και κυρώσεις.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος

Αθηνά Τραχήλη


0 σχόλια:

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες. Σχόλια άσχετα με το δημοσιευμένο θέμα θα διαγράφονται.

Copyright © 2013 DogWorld