Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ιδρύει κτηνιατρική υπηρεσία εντός του Δημαρχείου


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση και τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4235/2014, άρθρο 46, συστήνει ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑ η οποία θα λειτουργεί εντός του Δημαρχείου


Α. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Δήμου είναι η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ που μεριμνά για την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους σε επίπεδο Δήμου, καθώς και για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.
Ως εκ τούτου εμπλέκεται σε διάφορους τομείς εφαρμογής και ελέγχου ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4039/2012, όπως ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, ενημέρωση της Περιφέρειας για καταγγελίες σχετικά με παραβάσεις σε εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς, εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες, αποτροπή πρόσβασης των ζώων σε απορρίμματα, περισυλλογή και διαχείριση νεκρών ζώων ( υγειονομική ταφή, αποτεφρωτήρας ), θεάματα και συναφείς δραστηριότητες, κακοποίηση ζώων, ζωονόσοι, εκπαίδευση – επιμόρφωση- προαγωγή ζωοφιλίας, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα και ιδίως περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 

Β. Η Κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου: 

1.Μεριμνά υποχρεωτικά για την ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή συνεργάζεται με τους φορείς που έχουν αναλάβει εγγράφως αυτή την αρμοδιότητα (σύνδεσμοι Δήμων, φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, που διαθέτουν κατάλληλη υποδομή) διατηρώντας τη συνολική εποπτεία των ζώων εντός των διοικητικών της ορίων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής και προκειμένου να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός των μεταφερόμενων αδέσποτων ζώων από το Σύλλογο Ζωοφίλων Αγίας Παρασκευής στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά κτηνιατρεία καθώς και το κόστος των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ο κτηνίατρος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου προσφέρει απλές κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν απαιτούν την ύπαρξη κτηνιατρείου, σε χώρους όπου έχουν επανενταχθεί ή φιλοξενούνται αδέσποτα ζώα, με τη βοήθεια εθελοντών του Συλλόγου (εξέταση, αιμοληψία για εξετάσεις, φαρμακευτική θεραπεία, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό, καταγραφή και σήμανση κ.ά.) 


2.Μεριμνά για την ίδρυση και λειτουργία ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ, το οποίο θα προσφέρει τις από το νόμο προβλεπόμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες. 


3.Διευθετεί θέματα δωρεάν στείρωσης, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων από ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ επαγγελματίες κτηνιάτρους με ελληνική υπηκοότητα ή κρατών της Ε.Ε. (άδεια, κατάλληλος χώρος Δήμου ή Περιφέρειας, κινητές εγκαταστάσεις, εποπτεία). 


4.Μεριμνά για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού ή διαδημοτικού κυνοκομείου για ολιγοήμερη παραμονή και θεραπεία μέχρι αποθεραπείας, με εξαίρεση την περίπτωση κουταβιών, που παραμένουν έως τη συμπλήρωση της ηλικίας των 5 μηνών, οπότε επανεντάσσονται, εάν δεν έχουν υιοθετηθεί.
Επιτρέπεται να συνεργαστεί με φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους (ή δασώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με το Ν. 1170/2003, άρθρο.7, παρ.6). 


5.Εποπτεύει την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείων και καταφυγίων των ΦΙΛΟΖΩΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΕΝΩΣΕΩΝ. 


6.Μεριμνά για τη συγκρότηση ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ από κατάλληλα άτομα για την περισυλλογή και μεταφορά των ζώων, που ελέγχεται από τον κτηνίατρο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, με μέριμνα της οποίας εκπαιδεύεται. 


7.Έχει την ευθύνη για την επίβλεψη και φροντίδα των ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ζώων, συνεργαζόμενη με φιλοζωικά σωματεία, μπορεί δε να δημιουργήσει σημεία παροχής τροφής και νερού. 


8.Δημιουργεί δίκτυο ενημέρωσης πολιτών για τα ζώα που διατίθενται για ΥΙΟΘΕΣΙΑ και διευθετεί θέματα πραγματοποίησης της υιοθεσίας σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία. Ελέγχει επίσης την τήρηση των διατάξεων για υιοθεσίες εκτός Ελλάδος και την τήρηση της απαγόρευσης παραμονής τους στα εκεί καταφύγια. 


9.Μεριμνά για τη συγκρότηση της πενταμελούς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, που αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου και για προβλήματα που προκύπτουν με την επανένταξη και γενικότερα με τη διαχείριση των αδέσποτων. Στην ανωτέρω επιτροπή συμμετέχει ο κτηνίατρος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του Προγράμματος. 


10.Μεριμνά για τη συγκρότηση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που επί διαφωνίας λαμβάνει την οριστική απόφαση για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς και την αναγκαιότητα πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτα. 


11.Συγκεντρώνει, ελέγχει και υποβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου όλα τα απαραίτητα ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ για την κάλυψη του Προγράμματος.
 

12.Μεριμνά τέλος για την ένταξη του Δήμου στο ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ. και την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την είσπραξη της επιδότησης ή για οικονομική στήριξη του προγράμματος από άλλες πηγές.

0 σχόλια:

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες. Σχόλια άσχετα με το δημοσιευμένο θέμα θα διαγράφονται.

Copyright © 2013 DogWorld