Άμισθος σύμβουλος στον Δήμο Αμαρουσίου για τα αδέσποτα
O Δήμαρχος Αμαρουσίου Γεώργιος Πατούλης έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ν. 3852/2010 και ν. 3463/2006, όπως ισχύουν σήμερα και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου αποφάσισε την ανάθεση στον κ. Γεώργιο Κωνσταντινόπουλο του Χρήστου καθήκοντα αμίσθου συμβούλου του Δήμου Αμαρουσίου για θέματα που αφορούν ζητήματα ευαισθητοποίησης πολιτών επί θεμάτων αδεσπότων ζώων, ανάπτυξης της επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς για την περίθαλψη κ.λπ.αυτών και γενικότερα, για την προώθηση και ανάπτυξη της φιλοζωικής αντίληψης.

Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος θα συνδράμει τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στο έργο του, με τον οποίο θα συνεργάζεται για τα ανωτέρω θέματα.0 σχόλια:

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες. Σχόλια άσχετα με το δημοσιευμένο θέμα θα διαγράφονται.

Copyright © 2013 DogWorld