1600 κιλά ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα της Χίου


Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια 1600 κιλών ξηράς τροφής για τα αδέσποτα ζώα» για το έτος 2015.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, καθώς και με τα οριζόμενα στην από 24/12/2014 σχετική Τεχνική Έκθεση – Μελέτη της Δ/νσης Οικονομικής Ανάπτυξης η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.200,00 € με τον Φ.Π.Α, θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και στον ΚΑ 35-6699.001.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών, Κανάρη 18, Χίος σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 11/02/2015 και ώρα 02:00 μ.μ..

Η τροφή θα είναι σε συσκευασία των 10-25 κιλών. Ανάλυση τροφής. Πρωτεΐνη 15 -34%, Λίπος 8-15%, Τέφρα 8-12%, Υγρασία 8-12%, Ίνες 3%>, αλάτι 0,2-1,0%. Απαραίτητη θεωρείται η ύπαρξη μεταλλικών στοιχείων και βιταμινών. Τα κύρια συστατικά θα είναι Δημητριακά, Λαχανικά, Κρέας, Ζωικά παράγωγα, Λάδια, Λίπος και Μεταλλικά στοιχεία.


0 σχόλια:

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες. Σχόλια άσχετα με το δημοσιευμένο θέμα θα διαγράφονται.

Copyright © 2013 DogWorld