ΚΤΕΛ Κοζάνης: Ο οδηγός έβαλε παρανόμως το ζώο στις αποσκευές - Καταγγελία ΠΑΦΟΜε επιστολή της η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία καταγγέλει την μη ορθή αντιμετώπιση ζώου συντροφιάς κατά τη μεταφορά του με τη χρήση υπεραστικού λεωφορείου της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε.


Η ομοσπονδία κάνει λόγο για άρνηση του οδηγού να ταξιδέψει το κατοικίδιο στην καμπίνα παρά την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακολουθεί η επιστολή:
 
Κυρίες, Κύριοι,

1. Την Τρίτη 7 Μαΐου 2013 και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε., πολίτης ζήτησε ενημέρωση των δρομολογίων μεταφοράς κατοικίδιων και προέβη σε ονομαστική κράτηση εισιτηρίου, για το δρομολόγιο των 18:30 από Καπνοχώρι Ν. Κοζάνης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη μαζί με το σκυλάκι της και το βιβλιάριο υγείας του.

Ο οδηγός του λεωφορείου με αριθμό Κ108 της ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε. κατά την άφιξη του στο χωριό Καπνοχώρι, αρχικά δε δέχτηκε τη μεταφορά του κατοικιδίου στο χώρο της καμπίνας επικαλούμενος την ύπαρξη ακόμα ενός κατοικιδίου συντροφιάς (γάτας). Η επιβάτιδα του ανέφερε πως ο νόμος δε περιορίζει τη μεταφορά σε ένα ζώο. Στα λεγόμενα της επιβάτιδας ο οδηγός του λεωφορείου έβγαλε τον νόμο 4039 και προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Με χρήση μέτρου μέτρησε το κλουβί μεταφοράς το οποίο κατά τα λεγόμενα του βρήκε ότι για λίγα εκατοστά δε πληροί τις προδιαγραφές. Το κλουβί μεταφοράς είναι στη διάθεση οποιουδήποτε αρμόδιου οργάνου για έλεγχο.

β. Ζήτησε τα στοιχεία από το σκυλάκι και η επιβάτιδα του έδωσε το βιβλιάριο υγείας του, έγγραφο το οποίο αγνόησε αναφέροντας ο ίδιος ότι θα έπρεπε να είναι γραμμένα επάνω στο κλουβί μεταφοράς.

Ύστερα από αυτούς τους ελέγχους ο οδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε. μετέφερε το κλουβί μεταφοράς με το σκυλάκι στο χώρο των αποσκευών παρότι η επιβάτιδα επέμενε ότι βάση του νόμου 4039/2012 αυτό το οποίο κάνει είναι παράνομο. Η επιβάτιδα ζήτησε τα στοιχεία του οδηγού αλλά εκείνος της αποκρίθηκε ειρωνευόμενος να τα προμηθευτεί από την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η επιβάτιδα ρώτησε που βρίσκεται το άλλο κατοικίδιο και η απάντηση του οδηγού ήταν ότι και το άλλο κατοικίδιο βρίσκεται στο χώρο των αποσκευών.

Η επιβάτιδα επικοινώνησε με το ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε. ζητώντας τα στοιχεία του οδηγού και εκθέτοντας το περιστατικό αλλά καμία επαρκείς απάντηση δεν έλαβε για τον λόγο τον οποίο ο οδηγός αρνούντο να μεταφέρει το κατοικίδιο σύμφωνα με το Ν. 4039.

Την επομένη η επιβάτιδα ξανά επικοινώνησε με το ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε. για τα στοιχεία του οδηγού τα οποία της έγιναν γνωστά. Η υπάλληλος του ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης Α.Ε. αγνοούσε πλήρως την ύπαρξη διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.

2. Σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, τις εγκυκλίους, τα έγγραφα των αρμόδιων φορέων και των προεδρικών διαταγμάτων τους οποίους αναφέρω, για κανένα λόγο δεν θα έπρεπε να μπει κάτω. Όλες οι εταιρείες αστικών – υπεραστικών λεωφορείων καθώς και όλοι οι ιδιοκτήτες λεωφορείων όπως επίσης και οι μισθωμένοι οδηγοί είναι ενήμεροι για τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου και θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 2963/2001(268Α’) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία….», άρθρο 15, παράγραφος 1.ιδ, καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α Β36934/2805/2002(Β’862) «Έκδοση χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν.2963/2001(Α΄268)», άρθρο 1, παράγραφος 1.1.δ., προβλέπεται στις υποχρεώσεις των συγκοινωνιακών φορέων  και των οργάνων τους, (ΚΤΕΛ Α.Ε και ΚΤΕΛ):

«να  απαγορεύουν τη μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτόν μέσα»

4. Η άρνηση μεταφοράς μικρών κατοικίδιων ζώων που μεταφέρονται με κατάλληλα μέσα,  αποτελεί παράβαση που τιμωρείται  με  διοικητικό πρόστιμο ύψους από 800  έως 1500 ευρώ από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Π.Δ 170/2003(140 Α΄) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν.2963/2001».

5. Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρίθμ. 246/2006(261 Α΄) καθορίζεται η συμπεριφορά, οι υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές ευθύνες και  ποινές που επιβάλλονται σε όλο το προσωπικό των ΚΤΕΛ, (τακτικό και έκτακτο), καθώς επίσης και στους οδηγούς των λεωφορείων.

6. Με την 218524/2004 εγκύκλιο, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ανακοινώθηκε το πλαίσιο και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και όρους ταυτοποίησης οι οποίοι διέπουν τη μεταφορά μη εμπορικού χαρακτήρα ζώων συντροφιάς με μέσα μαζικής μεταφοράς κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 998/2003.

7. Με το έγγραφο  Δ.ΥΓ1γ/Γ.Π./65626/11-10-2006,  η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναφέρει ότι δεν υπάρχει σχετική υγειονομική απαγορευτική διάταξη με την οποία να προκύπτει η απαγόρευση της μεταφοράς των ζώων συντροφιάς με λεωφορεία με δικαιολογίες του τύπου ότι απειλείται η Δημόσια Υγεία ή γενικότερα.

8. Σύμφωνα με τον Ν.1197/1981 «Περί Προστασίας των Ζώων» παρ.3 «επί κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκεια της μεταφοράς των, με σιδηροδρόμους και αυτοκίνητα, ευθύνη υπέχουν ως συναυτουργοί αυτής της πράξης αντίστοιχα οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι με τις προβλεπόμενες ποινές.»

9. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, παρακαλείται σε συνέχεια της καταγγελίας αυτής να υποβάλει οδηγίες συμμόρφωσης της εν λόγω εταιρείας ΚΤΕΛ Έβρου Α.Ε.

10. Παρακαλώ όπως το Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Έβρου Α.Ε συγκαλέσει πειθαρχικό συμβούλιο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 170/2003 (Α’140) και επιβληθούν όλες οι απαραίτητες προβλεπόμενες κυρώσεις της παραγράφου 3(η) του άρθρου 2 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος με σκοπό τέτοια περιστατικά να μη δυσφημούν τις υπηρεσίες των ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ καθώς σε αυτές τις δύσκολες περιόδους όλοι και περισσότεροι επιβάτες θα αναζητήσουν τον ασφαλέστερο τρόπο για τη μεταφορά αυτών με τα κατοικίδια τους σε τόπους επιθυμίας τους.0 σχόλια:

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες. Σχόλια άσχετα με το δημοσιευμένο θέμα θα διαγράφονται.

Copyright © 2013 DogWorld